Xây dựng Đề án về chính sách kiều hối trên địa bàn TPHCM

Theo thông tin từ Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa thông qua Đề án về chính sách kiều hối trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2024-2030. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn chỉnh nội dung để trình UBND TPHCM sớm ban hành đề án.

Đề án về chính sách kiều hối được xây dựng trên tinh thần không can thiệp bằng biện pháp hành chính vào việc chuyển và nhận kiều hối, chủ yếu định hướng nguồn lực quan trọng này vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM định hướng phát triển thông qua chính sách thu hút kiều hối

Theo nội dung Đề án, Thành phố định hướng phát triển hình thức đầu tư trực tiếp hoặc thông qua các quỹ sản xuất như quỹ kiều hối bất động sản, quỹ kiều hối hỗ trợ cho sản xuất nhỏ và vừa, quỹ đầu tư người Việt Nam ở nước ngoài,… qua đó, tạo cơ hội cho cá nhân, tổ chức nhận kiều hối có thêm lựa chọn tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng như trường học, bệnh viện, công trình thể dục thể thao, trung tâm hội chợ, triển lãm,… thông qua việc đề xuất phát hành trái phiếu Thành phố.

Trên tinh thần quyết tâm, nỗ lực, tập trung làm tốt, làm toàn diện và sáng tạo công tác truyền thông, Đề án đề ra những giải pháp định hướng sau:

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác truyền thông để xác định vai trò của kiều hối là nguồn lực vàng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước nói chung và Thành phố nói riêng.

Thứ hai, truyền thông đưa chính sách về kiều hối của Chính phủ, của Ngân hàng Trung ương và của UBND TP.HCM đến với tất cả các đối tượng, từ kiều bào đến người dân và các cơ quan tổ chức để đảm bảo thực hiện tốt chính sách kiều hối, thực hiện đúng quy định về quản lý ngoại hối và sử dụng nguồn lực kiều hối có hiệu quả.

Thứ ba, thông tin tuyên truyền về các giải pháp sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn kiều hối, đặc biệt là tuyên truyền về đất nước con người Việt Nam, về du lịch dịch vụ và môi trường đầu tư kinh doanh; về các dự án và công cụ tài chính, các lĩnh vực đầu tư và dự án bảo đảm an sinh xã hội… Giải pháp không chỉ giúp kiều bào người lao động nắm bắt thông tin kịp thời, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, mà còn khơi dậy khát vọng phát triển, thúc đẩy đầu tư, đóng góp để xây dựng đất nước, xây dựng Thành phố.

Biểu đồ kiều hối chuyển về Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2022

Năm 2023, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt gần 9,5 tỷ USD, tăng 43,3% so với năm 2022, duy trì tốt tốc độ tăng trưởng. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây và tiếp tục duy trì tỷ trọng cao so với tổng lượng kiều hối của cả nước ở mức trên 50%. Đặc biệt, trong Quý 1/2024, lượng kiều hối về TPHCM đã đạt 2,9 tỷ USD, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo từ các tổ chức tài chính, trong năm 2024, lượng kiều hối chuyển về sẽ tiếp tục tăng do kinh tế vĩ mô ổn định và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Cùng với cơ chế chính sách của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước về thu hút kiều hối; các hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao; hoạt động kết nối và thông tin tuyên truyền về thành tựu đất nước, sự phát triển của đất nước,… đã trở thành yếu tố nền tảng và động lực thúc đẩy tăng trưởng nguồn lực kiều hối đổ về TP.HCM.

(Nguồn SGGP và DNSG online)

Dark mode