Chuẩn bị thực hiện chương trình “Sạch và Xanh trên xe dưới bến”

Sáng ngày 23/2/2024, Hiệp hội Vận tải Ô tô Hành khách TPHCM và CLB Báo chí & Truyền thông Xanh, đã tổ chức lễ khởi động chương trình “Sạch và Xanh trên xe dưới bến” tại các bến xe.

Để thực hiện kế hoạch sạch và xanh trên địa bàn thành phố, ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Hành khách TPHCM và bà Văn Thị Minh Hoa, Chủ tịch CLB Báo chí và Truyền thông Xanh, đã ký thư ngỏ gửi Sở GTVT TPHCM, Sở TN&MT TPHCM và các đơn vị bến bãi trên địa bàn, các doanh nghiệp trong ngành vận tải hành khách, mời cùng phối hợp chỉ đạo và thực hiện chương trình.

Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Hành khách TPHCM và bà Văn Thị Minh Hoa, Chủ tịch CLB Báo chí và Truyền thông Xanh, đã ký thư ngỏ gửi các đơn vị ban ngành liên quan mời cùng phối hợp chỉ đạo và thực hiện chương trình.

Thông tin từ đại diện Liên HH và CLB, trong tháng 3/2024, Ban tổ chức chương trình sẽ khảo sát các địa điểm để có kế hoạch hỗ trợ và tuyên truyền tại các bến bãi cùng thực hiện giữ gìn trên xe dưới bến sạch và xanh, động viên nhân viên bến bãi và hành khách cùng hành động phân loại rác, giảm sử dụng túi ni lông dùng một lần, bỏ rác đúng nơi quy định. Dự kiến tổng kinh phí để thực hiện chương trình khoảng 40 triệu đồng.

BTC sẽ công bố nội quy và quy định thực hành vệ sinh trên xe dưới bến mà các đơn vị vận tải và các bến xe cam kết thực hiện.

Dự kiến tháng 3/2024, BTC sẽ khảo sát các địa điểm để có kế hoạch hỗ trợ và tuyên truyền tại các bến bãi cùng thực hiện giữ gìn trên xe dưới bến sạch và xanh

Theo đó, mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã có trách nhiệm bố trí giỏ rác phân loại phù hợp với từng loại xe và không cản trở lối lên xuống trên xe; các bến bãi bố trí thùng rác phân loại tại nơi thuận tiện, bố trí cây xanh trong văn phòng và trồng cây xanh / mảng xanh tạo không gian thoáng mát; mỗi hành khách nâng cao nhận thức không khạc nhổ bừa bãi, bỏ rác vào đúng nơi quy định; lái xe và nhân viên phục vụ trên xe có trách nhiệm hướng dẫn cũng như nhắc nhở hành khách thực hiện nội quy để đảm bảo trật tự vệ sinh chung cũng như nếp sống văn minh đô thị.

BTC cũng tặng một số giỏ rác phù hợp trên xe và thùng rác dưới bến để khuyến khích hành khách sử dụng đúng quy định nhằm giữ gìn môi trường xanh sạch của TPHCM.

Hai địa điểm dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động đầu tiên là Bến xe Miền Đông mới (liên tỉnh) và Bến xe Hóc Môn (nội tỉnh).

Hiệp hội Vận tải Ô tô Hành khách TPHCM và CLB Báo chí & Truyền thông Xanh cùng phối hợp thực hiện chương trình

Được biết, đây là bước khởi đầu phát động cho phong trào “Sạch và Xanh trên xe dưới bến” tại các bến xe. Sau một năm phát động, Liên HH và CLB tiếp tục thực hiện kế hoạch trong vòng 5 năm để tiếp tục thực hiện thường xuyên và liên tục phong trào này nhằm góp phần đảm bảo thành phố xanh và sạch như mong đợi.

 

Dark mode